Lammutusteenused ekspertidelt

Aastatepikkusele kogemusepagasile ja teadmistele toetudes suudame kliendile pakkuda majanduslikult tasuvaid lahendusi, mis tagavad kiire, efektiivse ja ohutu lammutusteenuse.

Meie teenuste hulka kuuluvad hoonete lammutamine, metallkonstruktsioonide demonteerimine, lammutusjäätmete ümbertöötlemine ja utiliseerimine ning täitematerjali müük.

Tänaseks lammutatud 84 hoonet, põrandapinda kokku: 

51900

Pakutavad teenused

 • Hoonete lammutamine
 • Metallkonstruktsioonide demonteerimine
 • Asbesti eemaldamine
 • Lammutusjäätmete ümbertöötlemine
 • Täitematerjalide müük
 • Jäätmete utiliseerimine ja käitlemine

Ettevõtte väärtused

Meie eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteeti, kasutades kaasaegseid seadmeid. Väärtustame enda tööpoliitikas head tava ja keskkonda, millel on suur mõju meie ühiskonnale.  Pakume professionaalset nõu ning koostame põhjaliku pakkumise kogu kavandatavale tööle. Millised iganes on teie nõudmised, oleme hea meelega valmis neid arutama ja pakume omalt poolt professionaalset lahendust kogu kavandatava töö kohta. Kasutame tööde teostamisel kaasaegseid tehnoloogiaid ja käitume vastavalt ülemaailmsetele kvaliteedistandarditele.

Tänaseks oleme lammutanud 84 hoonet, kokku 51900 m² põrandapinda

Pakutavad teenused

 • Hoonete lammutamine
 • Metallkonstruktsioonide demonteerimine
 • Asbesti eemaldamine
 • Lammutusjäätmete ümbertöötlemine
 • Täitematerjalide müük
 • Jäätmete utiliseerimine ja käitlemine

Ettevõtte väärtused

Meie eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteeti, kasutades kaasaegseid seadmeid. Väärtustame enda tööpoliitikas head tava ja keskkonda, millel on suur mõju meie ühiskonnale.  Pakume professionaalset nõu ning koostame põhjaliku pakkumise kogu kavandatavale tööle. Millised iganes on teie nõudmised, oleme hea meelega valmis neid arutama ja pakume omalt poolt professionaalset lahendust kogu kavandatava töö kohta. Kasutame tööde teostamisel kaasaegseid tehnoloogiaid ja käitume vastavalt ülemaailmsetele kvaliteedistandarditele.

Tööde teostamisel tagame

 • Kõrge kvaliteedi
 • Korrektse asjaajamise
 • Tähtaegadest kinnipidamise

Lammutustööde neli etappi

Projekteerimine

Koostame tööle projekti ning vormistame kõik lammutusloa saamiseks vaja minevad dokumendid.

Ettevalmistus

Valmistame ette platsi lammutustööde teostamiseks, paigaldame objektile piirdeaiad, organiseerime valve, lülitame välja tehnovõrgud ning teostame muud ettevalmistus- ning demonteerimistööd.

Lammutamine

Hoone / ehitise lammutamine. Lammutusbrigaadi moodustavad vastavad koolitused läbinud töölised ja kasutusel on kaasaegne tehnika.

Jäätmete käitlemine

Utiliseerime kogu lammutustööde käigus tekkiva prahi ja ehitusmaterjali ning suuname selle ümbertöötlemisse. Hoiame loodust ja austame keskkonda!

Jäätmete käitlemine

Kõik lammutamisega kaasnevad ehitusjäätmed, mis on ringlusessevõetavad ja taaskasutavad, suunatakse uuesti kasutusse. Sellega saavutatakse minimaalne keskkonnamõju ja maksimaalne väärtus kliendi jaoks. Pärast hoone lammutamist suuname ehitusjäätmed ringlusesse vastavalt nende omadustele.

Oleme võimelised lammutusega kaasnevaid jäätmeid täpselt eristama ja oleme seadnud enda eesmärgiks võtta ringlusesse neist 90%.

Keskkond

Tervis, ohutus ja keskkond on aluseks kõigele, millega me tegeleme. Oleme pühendunud nii töötajate kui ka keskkonna ohutusele ja tervise kaitmisele.

Teostame regulaarselt kohapeal kontrolli, et tagada maksimaalne turvalisus kõigis meie töövaldkondades. Planeerime ja teostame enda töid vastavalt seadustele ning juhindume hea töö tavast. Kasutame tööde teostamisel kaasaegseid tehnoloogiaid ja käitume vastavalt ülemaailmsetele kvaliteedistandarditele.

Mõistame, et mõnel meie tegevusel võib olla kahjulik mõju keskkonnale ja seetõttu oleme pühendunud selle mõju vähendamisele, järgides kõiki asjakohaseid õigusakte ning rakendades mõistlikke meetmeid õhu-, vee-, pinnase- ja mürasaaste vältimiseks.

Kasutame modernseid seadmeid ja tehnikaid, et vähendada jäätmeid nii palju kui võimalik nende ringlusesse suunamisega.

Kivipurusti McCloskey J40v2 võimaldab objektidelt tulenevaid kivijäätmeid ümber töödelda mineraalseteks materjalideks, suunates need seejärel ringmajandusse.