Purkupalvelut asiantuntijoilta

Vuosien kokemuksen ja tietämyksen perusteella pystymme tarjoamaan asiakkaille taloudellisesti kannattavia ratkaisuja, jotka takaavat nopean, tehokkaan ja turvallisen purkupalvelun.

Palveluihimme kuuluvat rakennusten purkaminen, metallirakenteiden purkaminen, purkujätteen kierrätys ja hävittäminen sekä täytemateriaalin myynti.

Tähän mennessä on purettu 84 kohdetta, joiden kokonaispinta-ala on

51900

Tarjottavat palvelut

 • Rakennusten purkaminen
 • Metallirakenteiden purkaminen
 • Asbestin poisto
 • Purkujätteen kierrätys
 • Täytemateriaalien myynti
 • Jätteiden hävitys ja käsittely

Yrityksen arvot

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille laatua nykyaikaisia laitteita käyttämällä. Arvostamme työssämme hyviä tapoja ja ympäristöä, jolla on suuri vaikutus yhteiskuntaamme.  Tarjoamme ammattitaitoista neuvontaa ja laadimme kattavan tarjouksen koko suunniteltavalle työlle. Riippumatta vaatimuksistasi keskustelemme niistä mielellämme ja tarjoamme ammattimaisen ratkaisun koko suunniteltavaan työhön. Käytämme töiden tekemiseen nykyaikaisia tekniikoita ja käyttäydymme kansainvälisten laatustandardien mukaisesti.

Tähän mennessä on purettu 84 kohdetta, joiden kokonaispinta-ala on 51900

Tarjottavat palvelut

 • Rakennusten purkaminen
 • Metallirakenteiden purkaminen
 • Asbestin poisto
 • Purkujätteen kierrätys
 • Täytemateriaalien myynti
 • Jätteiden hävitys ja käsittely

Yrityksen arvot

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille laatua nykyaikaisia laitteita käyttämällä. Arvostamme työssämme hyviä tapoja ja ympäristöä, jolla on suuri vaikutus yhteiskuntaamme.  Tarjoamme ammattitaitoista neuvontaa ja laadimme kattavan tarjouksen koko suunniteltavalle työlle. Riippumatta vaatimuksistasi keskustelemme niistä mielellämme ja tarjoamme ammattimaisen ratkaisun koko suunniteltavaan työhön. Käytämme töiden tekemiseen nykyaikaisia tekniikoita ja käyttäydymme kansainvälisten laatustandardien mukaisesti.

Takaamme työssämme

 • korkean laadun
 • asianmukaisen menettelyn
 • määräaikojen noudattamisen

Purkutöiden neljä vaihetta

Suunnittelu

Laadimme työlle projektin ja kaikki purkuluvan saamiseen tarvittavat asiakirjat.

Valmistautuminen

Valmistelemme kohteen purkutöitä varten, asennamme kohteeseen aidat, järjestämme valvonnan, sammutamme tekniset verkot ja teemme muut valmistelu- ja purkutyöt.

Purkaminen

Rakennuksen purkaminen Purkuryhmä muodostuu vastaavan koulutuksen suorittaneista työntekijöistä, ja käytössä on nykyaikainen tekniikka.

Jätteiden käsittely

Hävitämme kaikki purkutöiden aikana syntyvät roskat sekä rakennusmateriaalit ja toimitamme ne kierrätykseen. Suojelemme luontoa ja kunnioitamme ympäristöä!

Jätteiden käsittely

Kaikki purkamisesta syntyvät rakennusjätteet, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, käytetään uudelleen. Näin saavutetaan mahdollisimman vähäinen vaikutus ympäristöön ja paras mahdollinen arvo asiakkaalle. Rakennuksen purkamisen jälkeen rakennusjäte kierrätetään sen ominaisuuksien mukaan. Pystymme erottelemaan purkamisesta syntyvät jätteet tarkasti ja olemme asettaneet tavoitteeksemme kierrättää niistä 90 %.

Ympäristö

Terveys, turvallisuus ja ympäristö ovat kaiken toimintamme perusta. Olemme sitoutuneet sekä työntekijöidemme että ympäristön turvallisuuteen ja terveyden suojelemiseen. Teemme säännöllisiä tarkastuksia paikan päällä varmistaaksemme parhaan mahdollisen turvallisuuden kaikilla työmme osa-alueilla. Suunnittelemme ja toteutamme työmme lain ja hyvien työtapojen mukaisesti. Käytämme töiden tekemiseen nykyaikaisia tekniikoita ja käyttäydymme kansainvälisten laatustandardien mukaisesti.

Ymmärrämme, että joillakin toimillamme voi olla haitallisia ympäristövaikutuksia, ja siksi olemme sitoutuneet vähentämään niitä noudattamalla asiaankuuluvaa lainsäädäntöä ja käyttämällä kohtuullisia menetelmiä ilman, veden ja maaperän saastumisen sekä melun estämiseksi. Käytämme nykyaikaisia laitteita ja tekniikoita vähentääksemme jätettä mahdollisimman paljon kierrättämällä sitä.